Skov- og landbrugssektoren i et skiftende klima - Metodeudvikling og analyse af vekselvirkninger mellem tilpasning til klimaændringer og reduktion af drivhusgasser

 • Møller, Lea Ravnkilde (PhD Student)
 • Jacobsen, Jette Bredahl (Supervisor)
 • Halsnæs, Kirsten (Examiner)
 • Markandya, Anil (Examiner)
 • Olhoff, Anne (Main Supervisor)
 • Schou, Jesper Sølver (Examiner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Business & Economics