Skov- og landbrugssektoren i et skiftende klima - Metodeudvikling og analyse af vekselvirkninger mellem tilpasning til klimaændringer og reduktion af drivhusgasser

 • Møller, Lea Ravnkilde (PhD Student)
 • Jacobsen, Jette Bredahl (Supervisor)
 • Halsnæs, Kirsten (Examiner)
 • Markandya, Anil (Examiner)
 • Olhoff, Anne (Main Supervisor)
 • Schou, Jesper Sølver (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/201123/03/2017

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 2 - Zero Hunger
  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 15 - Life on Land

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.