Selv-organiserede processer og kohærente strukturer i kontinuumsystemer

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date01/10/199415/04/1999