Selection of protective antigens in Lawsonia intracellularis by reverse vaccinology

 • Jungersen, Gregers (Project Applicant)
 • Riber, Ulla (Project Participant)
 • Hvass, Henriette Cordes (Project Participant)
 • Vadekær, Dorte Fink (Project Participant)
 • Lundegaard, Claus (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Bakterien Lawsonia intracellularis er den hyppigst diagnosticerede årsag til diarré hos slagtesvin i Danmark og er dermed en af de vigtigste årsager til det store antibiotikaforbrug i svineproduktionen. En kommerciel L. intracellularis vaccine nedsætter antibiotikaforbruget og forbedrer tilvæksten, men der ses kun begrænset effekt på smittespredning af bakterien mellem grise og besætninger. Det er derfor nødvendigt at udvikle en forbedret vaccinationsstrategi. DTU-Veterinærinstituttet har de senere år gennemført eksperimentelle svineforsøg som viser, at der efter en primær infektion med bakterien kan opnås en total immunitet uden smittespredning overfor efterfølgende L. intracellularis infektion. Frem for en traditionel afprøvning af forskellige vaccinekandidaters beskyttende effekt vil vi i dette projekt anvende ”omvendt vaccinologi” til at udpege bakterielle proteiner (antigener), som er involveret i den lokale beskyttelse i tarmen. Ved omvendt vaccinologi manipulerer vi en anden bakterie til at producere et antal relevante Lawsonia proteiner og anvender antistoffer fra de L. intracellularis-beskyttede grise til at udpege netop de proteiner, der i de beskyttede grise har givet dem immunitet. Projektgruppen består af forskere fra DTU-Veterinærinstituttet med viden indenfor vaccineudvikling, immunologi, cellebiologi/bakteriologi og molekylærbiologi og forskere med erfaring i bioinformatik fra DTU-SystemBiologi.
  AcronymLawsonia antigens
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201130/09/2014

  Keywords

  • Lawsonia