Sammenhæng mellem partielle udladninger og dielektrisk respons.

  Project Details

  Description

  Et samarbejde mellem Institut for Elkraftteknik, Kungl. Tekniska Høgskolan, Stockholm, Sverige og - Institut for Elteknik, Danmarks Tekniske Universitet omhandler sammenhængen mellem forskellige metoder til bestemmelse af den elektriske isolationstilstand og afdække metodernes muligheder og begrænsninger ved ved anvendelse på højspændingskomponenter.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/199531/12/1998

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.