Samarbejdsaftale om Samfinansieret forskning 2010-2013 med Region Hovedstaden, Koncern Miljø

  Project Details

  Description

  Delprojket nr. 1: Optimering af termiske oprensingsmetoder. (termisk)
  Delprojekt nr. 2: Konceptuel model udvikling for vurdering/bestemmelse af DNAPL på basis af fultundersøgleser. (DNAPL)
  AcronymDNAPL; termisk
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201131/12/2013

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.