Samarbejdsaftale om Samfinansieret forskning 2010-2013 med Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Project Details

Description

Delprojket nr. 1: Optimering af termiske oprensingsmetoder. (termisk)
Delprojekt nr. 2: Konceptuel model udvikling for vurdering/bestemmelse af DNAPL på basis af fultundersøgleser. (DNAPL)
AcronymDNAPL; termisk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.