Risikovurdering af forurenede grunde i forhold til grundvand og overfladevand på oplandsskala

  • Thomsen, Nanna Isbak (PhD Student)
  • Binning, Philip John (Main Supervisor)
  • McKnight, Ursula S. (Supervisor)
  • Kjeldsen, Peter (Examiner)
  • Christophersen, Mette (Examiner)
  • Nowak, Wolfgang (Examiner)

    Search results