Revolutionerende forbedring af støbeprocessen gennem udvikling af sværte baseret på Sol-Gel coating

Project Details

Description

Danmark har sin størrelse til trods en utrolig veludviklet støberibranche, der i såvel forskning som
udviklingsmæssig forstand har sat nye standarder for kvalitet og produktion af støbegods.
Støberivirksomhederne, der er repræsenteret i landets yderregioner som f.eks. Holstebro og
Frederikshavn beskæftiger 1600 medarbejder og producerer årligt 85.000 tons støbegods.
Tilstedeværelsen af en teknologisk og innovativ orienteret støberibranche er en vægtig faktor for
den innovative udvikling af slutprodukterne i værdikæden eksempelvis for vindmølleindustrien,
hvor støbegods udgør 40 - 50 % af en vindmølles totalvægt.
Den største ulempe ved sandstøbning er fejl i overfladen af de støbte komponenter. For at modvirke
dette sværtes formene med forskellige kommercielle produkter uden at støbefejl i overfladen helt
undgås. Rensning af overfladefejl kræver i dag en årlig indsats alene i den danske støberibranche på
ca. 60.000 arbejdstimer. Dertil kommer ekstra udgifter til energi, slid og vedligeholdelse af
produktionsapparatet, samt et arbejdsmiljø med meget støj, støv, vibrationer og tunge løft.
Projektet vil udvikle en sværte, der revolutionerer støberiprocessen i et omfang som ikke er set
siden Professor Vagn Aage Jeppesen lagde grunden til udviklingen af Disamaticen og dermed til
automatisering af støbeprocessen på verdensplan. Udviklingen af den nye sværte tager afsæt i den
nyeste Sol-Gel teknologien som kombinerer basismaterialet med forskellige funktionelle
egenskaber, der i kraft af partikel størrelsen, giver bedre indtrængning og styrke i overfladen af
sandformen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2010