Rensning af MTBE forurenet grundvand i bioreaktor med MTBE som primært substrat.

  Project Details

  Description

  Projektet indbærer udvikling og afprøvning af rensningsmetode til biologisk nedbrydning MTBE.
  Metoden skal :
  Effektovt rense både høje og lave koncentrationer af MTBE
  Være driftsikker og forholdsmæssigt ukompliceret at drive for personalet
  rense ved tilstedeværelse af jern, mangan og andre naturlige grundvandskomponenter
  Rense ved tilstedeværelse af andre benzinkomponenter (BTEX)
  Starte op/fungere inden for en overskuelig tid
  Være økonomisk i forhold til traditionel aktivt kulrensning.
  Acronym239
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200001/07/2002

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.