Reflektiv pulseoximetri på sternum

  • Chreiteh, Shadi (PhD Student)
  • Thomsen, Erik Vilain (Main Supervisor)
  • Belhage, Bo (Supervisor)
  • Hoppe, Karsten (Supervisor)
  • Hansen, Ole (Examiner)
  • Greisen, Gorm (Examiner)
  • Penders, Julien (Examiner)

    Search results