Redskaber til kontrol af virusinfektioner i danske svin

 • Larsen, Lars Erik (PI)
 • Kvisgaard, Lise Kirstine (Project Participant)
 • Kristensen, Charlotte Sonne (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Aktivitet 1. Konsekvenser af blitzvaccination mod PRRSV under danske forhold Formålet med denne aktivitet er at undersøge, om massevaccination 3-4 gange årligt giver anledning til reproduktionsproblemer, fødsel af viræmiske grise og forekomst af rekombinante stammer Massevaccinationen inkluderer vaccinati-on af avlsdyr i sidste trimester, hvilket betyder, at vaccinationen vil kunne give anledning til overførsel af virus til fosteret, som eventuelt kan resultere i kastninger og fødsel af PRRS virus positive pattegrise. En anden ulempe ved denne procedure er risikoen for, at der sker blanding (rekombination) mellem vaccinevi-rus og vildtvirus-stammer, så der opstår nye stammer af PRRS, som potentielt kan være mere aggressive. Undersøgelsen udføres i første omgang i 1 dansk PRRSV positive besætning I forbindelse med den første massevaccination udtages blodprøver fra 10 søer i 3 ugehold i henholdsvis 1, 2 og 3 trimester (dag 20-30, 60-70 og 90-100 efter løbning). Der udtages endvidere blodprøver fra de samme søer i forbindelse med faring og der indsamles PUCS, foretages yveraftørring af søerne og haler og testikler indsamles kuldvis fra alle pattegrise fra de inkluderede søer og fryses. Spytprøver indsamles ved fravænning.
  Prøverne undersøges for PRRSV. Prøverne undersøges for PRRSV. Aktivitet 2. Overvågning af diversite-ten af danske PRRSV stammer. Forrmål er at undersøge om der udvikles nye varuianter af PRRSV der ikke dækkes af de eksisterende vacciner. I samarbejde med praktiserende dyrlæger og SEGES Svineprodukti-onvil virus fra atypiske udbrud af PRRSV blive fuld genom sekventeret og undersøgt ved bioinformatiske værktøjer. Det tilstræbes at sekventere 20 danske isolater fra problembesætninger i 2019.
  På kort sigt får svineproducenterne og deres rådgivere adgang til nyeste viden om, hvordan nye og gamle virus opfører sig i besætningerne og påvises hos grisene, og på mellemlang sigt vil det medføre bedre rådgivning ude på staldgangen, når virus skal kontrolleres.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201931/12/2019