Redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring spicielt med fokus på caries

  Project Details

  Description

  Delprojekt under rammeaftale: Fremtidens vandhåndtering i storbyer.
  En række studier har påvist væsentlige fordele ved at sænke hårdheden af drikkevand leveret til Københav og omegn. Fordele er også påvist i andre land omkring Danmark, hvor vandforsyningen er baseret på relativt hårdt vand. København Energi overvejer at indføre blødgøring af drikkevnad. Et studie har vist en signifikant korrelation mellem flourid- og calciumkoncentrationerne i dansk drikkevand og forekomsten af caries (Bruvo et al. 2008). Ved blædgøring ændres calcium koncentrationen i drikkevandet og det er derfor nødvendigt at få afklaret hvilken betydning det forventes at hve for sundhedstilstande hos forbrugerne. Dette projekt har som formål at:
  - at redegøre for betydningen af Bruvo et al (2008) resultater i forhold til et konkret forslag om blødgøring i København, Herunder:
  - forklare enheden D;F-S og præsentere viden om DMF-S niveauer i landene omkring Danmark
  - diskutere betydningen af en ændring af DMF-S niveauet for den enkelte forbruger
  - diskutere specifikt drikkevandets calciumindhold og eventuel kombinationseffekt af calcium og fluorid i forhold til tandhygiejnen
  - indhente erfaringer og betragtninger om calciums rolle fra tandlæger og fra internationale erfaringer med ændring af drikkevandskvalitet
  - redegøre kort for andre betydene sundhedseffekter af blædgøring, herunder børneeksem og knogleskørhed
  Acronymsundhedseffekter - caries
  StatusFinished
  Effective start/end date15/10/201101/02/2012

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.