Recycling of Alkali in bio fly ash

Project Details

Description

At gennemføre laboratorieundersøgelser til verifikation af procesforbedringer ved genanvendelse af bio-flyveaske. Procesforbedringerne består i et højere udbytte af kalium (~100 %) ved udvaskningen samtidigt med at vandforbruget reduceres (40 %). Forbedringerne er fundet ved indledende faseligevægtsberegninger ved DTU. Det udvaskede kalium anvendes til gødnings-formål og igennem kemisk karakterisering af restasken undersøges muligheden for genanvendelse af restasken som opfyldningsmateriale, genindfyring på kulfyrede kraftværker eller rå-stofmateriale til cementproduktion.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200431/12/2005