Rapport om fremtidens fjernvarme

 • Münster, Marie (Project Participant)
 • Pade, Lise-Lotte (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Rapporten afdækker 2 problemstillinger:
  1. Hvad findes der af eksisterende rapporter, udredninger og analyser, der belyser fjernvarmes rolle i fremtidige energisystemer og/eller fremtidige perspektivrige fjernvarmelæsninger.
  2. Hvilke rapporter, udredninger og analyser om fjernvarme er der behov for som indspil til scenarier og overvejelser om fremtidens energiforsyning med henblik pa at sikre, at de mulige gevinster, som fjernvarme kan bidrage med, ikke overses pa bekostning af mindre hensigtsmaessige (energieffektive) energisystemer.
  StatusFinished
  Effective start/end date25/09/200601/12/2006

  Keywords

  • Fjernvarme

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.