PSO F&U 3206: Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  Project Details

  Description

  Et af de væsentligste miljøproblemer i forbindelse med biomassefyrede anlæg er et for højt indhold af tungmetallet Cd i askerne. Det høje Cd indhold begrænser mulighederne for genanvendelse af asker-ne. Formålet med dette projekt er at undersøge om den elektrodialytiske rensemetode kan bruges til at reducere indholdet af Cd i asker fra biobrændsler (f.eks. halm og træ, eventuelt i samfyring med fossile brændsler) med henblik på nyttiggørelse af askerne som gødningsprodukt i landbruget og genindvinding af Cd.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/200330/09/2004

  Collaborative partners

  Funding

  • Miljøstyrelsen