Program for Research in Applied Aeroelasticity, EFP-2006

Project Details

Description

Projektet indgår som en etårig fortsættelse af det mangeårige program for anvendt aeroelasticitet, og der har i 2006 været arbejdet på at videreudvikle værktøjer og modeller i det aeroelastiske designkompleks.

Det er projektets overordnede formål at sikre udviklingen af et aeroelastisk designkompleks, som kan danne grundlag for næste generation af vindøller og muliggøre udvikling i nye designretninger. Projektet udgør et strategisk samarbejde mellem Risø, DTU og vindmølleindustrien med vægt på at opnå et passende forhold mellem langsigtet strategisk forskning, anvendt forskning og teknologisk udvikling.
Short titleResearch in Aeroelasticty
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200631/03/2007

Keywords

  • Aeroelasticity
  • Aerodynamics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.