Program for Research in Applied Aeroelasticity, EFP-2005

  Project Details

  Description

  Det er projektets overordnede formål at sikre udviklingen af et aeroelastisk designkompleks, som kan danne grundlag for næste generation af vindøller og muliggøre udvikling i nye designretninger. Projektet udgør et strategisk samarbejde mellem Risø, DTU og vindmølleindustrien med vægt på at opnå et passende forhold mellem langsigtet strategisk forskning, anvendt forskning og teknologisk udvikling.
  Short titleResearch in Aeroelasticity
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200531/03/2006

  Keywords

  • Aeroelasticity
  • Aerodynamics

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.