Program for forskning i aeroelasticitet 2001-2002

    Project Details

    Description

    Projektet daker perioden 2001-2002 af det løbende 5-års forskningsprogram i aeroelasticitet, hvis formål er at forbedre design- og dimensioneringsgrundlaget for vindmøller samt at understøtte en løbende proces omkring konceptudvikling og problemløsning i samarbejde med industrien. Programmet indeholder 5 hovedområder: Vindforudsætninger, Aerodynamik og aeroakustik,Strukturdynamik, Lastgrundlag og sikkerhed samt Design og optimering. Det udgør et nationalt strategisk samarbejde mellem Risø, DTU og vindmølleindustrien med vægt på at opnå et passende forhold mellem langsigtet strtegisk forskning, anvendt forskning og teknologisk udvikling.
    StatusFinished
    Effective start/end date23/10/200131/12/2003