Program for forskning i aeroelasticitet 2001-2002

  Project Details

  Description

  Projektet daker perioden 2001-2002 af det løbende 5-års forskningsprogram i aeroelasticitet, hvis formål er at forbedre design- og dimensioneringsgrundlaget for vindmøller samt at understøtte en løbende proces omkring konceptudvikling og problemløsning i samarbejde med industrien. Programmet indeholder 5 hovedområder: Vindforudsætninger, Aerodynamik og aeroakustik,Strukturdynamik, Lastgrundlag og sikkerhed samt Design og optimering. Det udgør et nationalt strategisk samarbejde mellem Risø, DTU og vindmølleindustrien med vægt på at opnå et passende forhold mellem langsigtet strtegisk forskning, anvendt forskning og teknologisk udvikling.
  StatusFinished
  Effective start/end date23/10/200131/12/2003

  Funding

  • Miljøstyrelsen