Produktion af Bioethanol fra Forskellige Lignocelluloseholdige Restprodukter

  • Haagensen, Frank Drøscher (PhD Student)
  • Ahring, Birgitte Kiær (Main Supervisor)
  • Lange, Lene (Examiner)
  • Zacchi, Guido N. (Examiner)
  • Felby, Claus (Examiner)

    Search results