Præventiv behandling af spædgrisediarre i Danmark

 • Mølbak, Lars (Project Manager)
 • Boye, Mette (Contact Person)
 • Angen, Øystein (Contact Person)
 • Jensen, Tim Kåre (Contact Person)
 • Hinrichsen, Torben (Project Participant)
 • Hvid, Claus (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Udviklingsprojektet vil begrænse forekomsten af en ny form for spædgrisediarre i Danmark ved hjælp af valle
  (permeat), et restprodukt fra osteproduktionen, tilsat probiotiske bakterier. I flere lande, herunder Danmark,
  rapporteres det, at et stort antal svinebesætninger oplever alvorlige problemer med diarre indenfor den første
  leveuge. Sygdommen betegnes som ”new neonatal porcine diarrhoea” (NNPD). Sygdommen er karakteriseret
  ved høj morbiditet men relativ lav dødelighed. NNPD er et stigende problem og årsag til et øget
  antibiotikaforbrug. Vi vil i dette projekt afprøve en ny form for præventiv behandling til soen, hvor vi vil bruge
  fermenteret permeat tilsat probiotika. Vi vil på denne måde optimere soens bakterielle tarmflora (mikrobiota)
  før og efter faring, hvilket vil medvirke til en sund etablering af smågrisenes mikrobiota, som kan modvirke
  NNPD. Den fermenterede permeat (pH ca. 4.2) med probiotika er udviklet i et samarbejdsprojekt med Arla
  Foods Ingredients. Projektet vil blive afviklet i samarbejde med et Innovationslovsprojekt, hvis formål er at
  karakterisere spædgrisediarre. Dette vil bevirke en stor synergi, da vi ikke skal udvælge og karakterisere
  relevante besætninger. Der vil blive udvalgt repræsentative besætninger med problemer med NNPD for at
  undersøge den gavnlige effekt af permeaten tilsat probiotika. Vi vil bestemme parametre som graden af diarre,
  mængden af patogene- og probiotiske bakterier, forskel i tilvækst og velfærd hos smågrisene, reduktion i
  antibiotikaforbrug og søernes sundhed.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201128/02/2013

  Collaborative partners