PowerLabDK : An Experimental Research Platform for Electric Power and Energy

  Project Details

  Description

  National forskningsplatform, PowerLabDK, inden for elteknik, vedvarende energi og fremtidens elsystemer.
  Energi står øverst på den politiske agenda, ikke mindst i Europa, og Danmark har valgt at sætte sig i spidsen med vedtagelse af en ambitiøs national energiplan med særdeles udfordrende mål for fremtidens elsystem herunder betydelig øget andel af vedvarende energi. Der er akut behov for en transformering af elsystemet for at opfylde målene og sikring en fremtidig pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv energiforsyning. Nye net- og styringsarkitekturer skal erstattet dagens systemer baseret på centrale styring, innovative flexible teknologier skal udvikles for at kunne integrere fluktuerende og uforudsigelig produktion spredt i systemet og elektriske komponenter og udstyr skal udvikles for at understøtte transformeringen. Behovet for forskning og udvikling er ganske betydeligt, og der kræves mulighed for at udvikle og test komplette løsninger i laboratorier, som er helt på forkant med udviklingen – kun derigennem kan der opnås overlegne løsninger og teknologier og udvikling af nye teorier og metoder som kan udgøre basis for det fremtidige elsystem og være en basis for at fastholde og videreudvikle den internationale positionen af en meget hurtigt voksende Dansk energiindustri.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200701/12/2008

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.