Photonic crystal rod amplifiers : Understanding a new class of active optical waveguides

  • Lægsgaard, Jesper (Project Manager)
  • Selleri, Stefano (Contact Person)
  • Leick, Lasse (Contact Person)

Project Details

Description

Lysledere doteret med Ytterbiumioner har vist sig at være særdeles velegnede til fremstilling af simple, stabile og meget energieffektive lasere med høj udgangseffekt, til brug i f.eks. industriel forarbejdning, eller medicinske behandlinger. De såkaldte mikrostrukturerede lysledere, hvor lyset.
ledes i en kompliceret struktur af langsgående lufthuller og doterede områder har vist sig særlig
velegnede hertil, og det danske firma Crystal Fibre A/S er verdensledende indenfor produktion af
denne fibertype. For at øge udgangseffekten ønsker man at gøre den signalbærende lyslederkerne større, uden at miste kontrollen over den udsendte lysprofil. Dette kræver en dybere forståelse af samspillet mellem lyslederens struktur, Ybionernes dynamik, og temperaturvariationers indvirkning på lysudbredelsen. Projektet sigter mod at etablere denne forståelse gennem et tæt samspil mellem teoretiske studier på DTU, og eksperimentel karakterisering hos Crystal Fibre A/S. Det langsigtede perspektiv er at kunne trække lysledernes lasereffekt langt udover de nuværende begrænsninger, og f.eks. generere pulser kortere end et nanosekund med maksimaleffekt i MWklassen og en høj repetitionsrate. Sådanne lasere vil have overordentlig stor betydning for industrielle skæreprocesser, og forskellige former for halvlederproduktion, bl.a. solceller.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200930/09/2012

Keywords

  • microstructured fibers
  • lasers
  • nonlinear optics