Pesticider & Grundvand 2.3 , Kinetics of pesticide degradation

Project Details

Description

Kineticundersøgelser af pesticidnedbrydning I grundvand ved realistisk lave koncentrationer og med særlig vægt på undersøgelse af tærskelkoncentrationer og disses afhængighed af primære substrater. Endvidere undersøges adaptationsfænomener. De absolutte rater sammenlignes med rateestimater opnået I andre delprojekter ved feltforsøg/modellering.
Acronym3
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199731/12/1997