Optisk kohærenstomografi med ultrahøj opløsning til non-invasiv medicinsk diagnostik

  • Thrane, Lars (PhD Student)
  • Skettrup, Torben (Main Supervisor)
  • Bjarklev, Anders Overgaard (Examiner)
  • Birngruber, Reginald (Examiner)
  • Hitzenberger, Christoph K. (Examiner)
  • Hanson, Vagn Steen Grüner (Supervisor)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/03/199730/07/2001

Funding

  • Risø (Løn)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.