Optimization of Hygienic Design of food Processing Equipment Using Computational Fluid Dynamics

  • Jensen, Bo Boye Busk (PhD Student)
  • Jensen, Anker Degn (Examiner)
  • Fryer, Peter Jonathan (Examiner)
  • Wirtanen, Gun Linnea (Examiner)
  • Friis, Alan (Main Supervisor)
  • Adler-Nissen, Jens (Supervisor)

    Search results