Optimering af klimaskærm samt varme- og ventilationsanlæg i et typehus mht. energiforbrug, indeklima og økonomi

Project Details

Description

Udgangspunktet er ønsket om at reducere energiforbruget i nybyggeriet f.eks. ved at fastsætte en lavere energiramme. Der er derfor behov for at belyse hvor den økonomisk optimale energiramme ligger under forskellige scenarier for prisudviklingen på energiområdet.
Projektets formål er således, i samarbejde med et typehusfirma, at gennemføre totaløkonomiske analyser af forskellige kendte og nye forslag til energibesparende foranstaltninger i form af bedre isolering af klimaskærmen og udnyttelse af varmegenvinding mm. Formålet er desuden i form af målinger på et prøvehus at dokumentere, at der kan bygges gode huse mht. økonomi, indeklima og arkitektur, selv om de er isoleret mm. så opvarmningsbehovet er halveret ift. BR-95.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/199901/02/2001