Optimering af fjernvarmestystemer

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Nielsen, Torben Skov (Project Participant)
 • Nielsen, Henrik Aalborg (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet er at udvikle modeller og metoder til driftsoptimering af kraftvarme- og fjernvarmesystemer af forskellig udformning og størrelse. Modeller for tidsforsinkelse og temperaturforløb i distributionssystem opstilles. Brændselsforbruget som funktion af driftstilstand beskrives. Metoder til modellering og prognose af nødvendig varmeproduktion, evt. under anvendelse af temperaturprognoser, med en tidshorisont på optil en uge udvikles. Der udvikles metoder, som på basis af prognoser og systembeskrivelse, resulterer i en optimeret fordeling af varmeproduktion både tidsmæssigt og på forskellige enheder, herunder specielt i systemer med tilknyttet varmelager. Ligeledes undersøges metoder til optimeret styring af fremløbstempertur. De udviklede modeller og metoder afprøves i forskellige danske fjernvarmesystemer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/199330/06/1996