Optimering af beslutningsstøtte for vudering af større trafikale infrastrukturprojekter

 • Salling, Kim Bang (PhD Student)
 • Madsen, Oli B.G. (Examiner)
 • Brundell-Freij, Karin (Examiner)
 • Lannér, Gunnar (Examiner)
 • Leleur, Steen (Main Supervisor)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200419/12/2008

  Funding

  • Centerfinansieret

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.