Optimering af anlæg til rensning af flyveaske fra affaldsforbrænding

Project Details

Description

Projektets formål er at optimere et pilotanlæg til rensning af flyveaske fra affaldsforbrænding. Anlægget er bygget i forbindelse med vores igangværende regionalfondsprojekt finansieret delvist af EU med titlen ”Tungmetaller – affaldsforbrænding”. Anlægget placeres på affaldsforbrændingsanlægget REFA i Nykøbing Falster. Optimering af anlægget er et nødvendigt skridt mod yderligere opskalering og kommercialisering. Pilotanlægget er bygget på baggrund af forskningsresultater opnået gennem adskillige studier (12 phd-studier gennem 10 år). Anlægget er ioverensstemmelse med disse blandt andet optimeret mht. afstand mellem membraner og er dermed optimeret i forhold til membranareal pr. produktvolumen. Anlægget giver mulighed for implementering af forskellige nye principper såsom suspension af asken ved hjælp af trykluft. Desuden er der mulighed for at skrue på diverse parameter: strømstyrke, pH, opholdstid etc.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200831/05/2009