Optimeret solvarmeproduktion i et liberaliseret elmarked. Demonstration af fuldskalaanlæg

Project Details

Description

Solvarmecentral demonstreres i forbindelse med kraftvarmeværk i Brædstrup.

BYG.DTU afprøver solfangerelement fra Arcon Solvarme A/S med hensyn til effektivitet, køleevne og risiko for kogning.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200631/12/2008