Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)
 • Jørgensen, Claus (Contact Person)

  Project Details

  Description

  Med indførelse af nye skærpede energikrav til bygninger generelt og særligt parcelhuse, og bortfald af mulighed for at opfylde U-værdi krav til de enkelte bygningsdele, bliver der fokus på at spare energi billigst muligt. Meget tyder på at der kan opnås mest energibesparelse for pengene ved merisolering af klimaskærmen, og især terrændækket, da stort set alle parcelhuse i dag udføres med gulvvarme. Det er undersøgt hvilke isoleringstykkelser i terrændæk og loft, der billigst muligt opfylder den nye (brutto)energiramme under givne forudsætninger og hvad det koster ekstra for at få et hus svarende til lavenergiklasse 1 og 2. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i et konkret og typisk parcelhus på 135 m2.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200507/03/2005

  Collaborative partners

  Funding

  • Indtægtsdækket virksomhed UK 90