Oprensning af Høfde 42-depotet ved hjælp af nul-valent jern.

Project Details

Description

Formål er at vurdere nul-valent baserede teknologiers egnethed med speciel focus på kildeoprensning til fjernelse af forureningen i sediment og grundvand i og omkring Høfde 42-depotet.
AcronymHØFDE 42
StatusFinished
Effective start/end date24/01/200630/06/2006

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.