Oprensning af Høfde 42-depotet ved hjælp af nul-valent jern.

  Project Details

  Description

  Formål er at vurdere nul-valent baserede teknologiers egnethed med speciel focus på kildeoprensning til fjernelse af forureningen i sediment og grundvand i og omkring Høfde 42-depotet.
  AcronymHØFDE 42
  StatusFinished
  Effective start/end date24/01/200630/06/2006

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.