Opfølgende testning til udvikling af en non-congenerisk universal QSAR-model for algetoksicitet.

Project Details

Description

Toksicitetstest (fisk, dafnier, alger) til evaluering af kemiske stoffers effekt i vandmiljøet.
Forbedring af QSAR modellen.
Acronym304
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200201/12/2002