Opbygning af et Dansk veterinært beredskab for Bluetongue

 • Bødker, Rene (Project Manager)
 • Jensen, Karl-Martin Vagn (Project Participant)
 • Nielsen, Søren Achim (Project Participant)
 • Balstrøm, Thomas (Project Participant)

  Project Details

  Description

  En række sygdomme, der overføres af blodsugende insekter og
  mider, og som smitter husdyr og mennesker, spredes i disse år nordpå som følge af ændringer i klima og miljø. Senest er virussygdommen Bluetongue, der rammer drøvtyggere for første gang brudt ud nord for Alperne i Holland. Belgien og Tyskland.
  Sygdommen overføres af to millimeter lange mitter, der kan være særdeles talrige i Danmark. For at kortlægge hvor mitterne findes i Danmark vil dette forskningsprojekt udvikle en metode, der vil kunne forudsige mitternes forekomst ud fra satellitdata, vejrdata
  og nogle få centralt placerede mittefælder. Projektet vil ligeledes udvikle og afprøve forskellige bekæmpelsesmetoder, der kan beskytte husdyr mod mitteangreb i tilfælde af et dansk udbrud af
  Bluetongue.
  Insektbårne sygdomme har helt andre spredningsmønstre end dem vi kender fra f.eks. mund- og klove-syge. Disse sygdomme skal forebygges og bekæmpes med metoder vi endnu ikke har erfaring med i Danmark. Alle data fra projektet vil blive samlet i en matematisk computermodel. Denne virtuelle model af Danmark vil kunne beregne hvor og under hvilke omstændigheder Bluetongue
  vil kunne spredes i Danmark. Computermodellen vil f.eks. kunne estimere virkningen af forskellige bekæmpelsesstrategier og vurdere effekten af klimaændringer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200831/07/2011

  Collaborative partners