Opbygning af en Bygnings Informations Model (BIM) i design- og udførelsesfasen

 • Berard, Ole Bengt (PhD Student)
 • Karlshøj, Jan (Supervisor)
 • Fuhr Pedersen, Lars (Supervisor)
 • Andersson, Niclas (Examiner)
 • Kiviniemi, Arto (Examiner)
 • Kreiner, Kristian (Examiner)
 • Vestergaard, Flemming (Main Supervisor)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/200931/10/2012

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.