Nye produkter til passiv immunisering af spæd- og småkalve

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at udvikle, fremstille og teste en ny type immunglobulinpræparater der
  kan reducere dødeligheden, fremme velfærden og væksten hos spæd- og småkalve, under samtidig
  sænkelse af antibiotikaforbruget og under samtidig muliggørelse af sanering for paratuberkulose
  (paraTB). Disse præparater baseres på immunglobuliner (IgG) renfremstillet ved anvendelse af en
  ny effektiv procesteknologi, der muliggør rentabel brug af ostevalle som udgangsmateriale.
  Der søges om støtte til de indledende faser af udviklingen (proof of concept med kliniske forsøg i
  kalve). Projektets delmål er at:
  - Anvende ny teknologi til fremstilling af højtoprenset, sterilt og biologisk aktivt IgG fra ostevalle.
  - Fremstille højtitrede immunglobuliner fra valle fra vaccinerede køer med samme teknologi
  - Udvikle produkt til kolostrum-supplement baseret på ovenstående valle IgG
  - Udvikle og anvende ny patentansøgt teknologi til fremstilling af multimert, IgA-ækvivalent
  immunglobulin.
  - Udvikle og anvende fuldt biologisk karakteriserede IgA-ækvivalent immunglobulin produkter til
  forbedring af laktogen immunitet hos spæd og småkalve, herunder optimering ved eksperimentelle
  afprøvninger i kalve.
  - producere pilot batch af endelige produkter og foretage klinisk afprøvning under feltforhold
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/200730/06/2011