Ny viden til Byggefagene : Introducere byggeerhvervet til DTU BYGs BIM-Laboratorium

    Project Details

    Description

    Projektet ”Ny viden til Byggefagene” støtter DTU Byg i at introducere byggeerhvervet til DTU Bygs BIM-Laboratorium. Formålet med BIM-Laboratoriet er at hæve kompetencerne hos byggeriets aktører – med særligt fokus på arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer – i forhold til at forstå konsekvenserne ved brug af BIM-værktøjer og den åbne kommunikationsstandard IFC i projekteringssammenhæng. Det er målet, at medarbejderne fra byggebranchen både sættes ind i de overordnede principper bag brugen af BIM-værktøjer og gennemfører uforpligtigende konkrete afprøvninger med BIM-værktøjer i BIM-Laboratoriet på DTU Byg. Effekten af aktiviteterne vil for deltagerne være, at de bliver bedre rustet til at efterleve kravene fra Det Digitale Byggeri og til at anvende BIM-værktøjer i almindelighed.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/10/200931/01/2011