Ny nordisk mad og måltider - udvikling og validering af en velegnet kostundersøgelsesmetode til 8-10 årige børn

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/05/200906/02/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.