Ny nordisk mad og måltider - udvikling og validering af en velegnet kostundersøgelsesmetode til 8-10 årige børn

  • Biltoft-Jensen, Anja Pia (PhD Student)
  • Tetens, Inge (Main Supervisor)
  • Andersen, Lene Frost (Supervisor)
  • Brockhoff, Per B. (Supervisor)
  • Trolle, Ellen (Supervisor)
  • Mejborn, Heddie (Examiner)
  • Due, Pernille (Examiner)
  • Larsson, Christel (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/05/200906/02/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.