Nutriomics - functional foods for cloned, lean/obese pigs

 • Stagsted, Jan (Project Manager)
 • Hedegaard, J. (Project Participant)
 • Bendixen, E. (Project Participant)
 • Knudsen, K. E. B. (Project Participant)
 • Bendixen, Christian (Project Participant)
 • Berg, Peer (Project Participant)
 • Vajta, Gabor (Project Participant)
 • Purup, Stig (Project Participant)
 • Bertram, Hanne (Project Participant)
 • Skovgaard, Kerstin (Project Participant)
 • Boye, Mette (Project Manager)
 • Heegaard, Peter M. H. (Project Manager)
 • Flambard, Benedicte (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Nærværende projektforslag undersøger de ernæringsmæssige effekter af functional foods på genetisk
  ensartede klonede grise som modeller for mennesker for at opnå mere entydige forsøgsresultater med et
  begrænset antal dyr i modsætning til humane nutriomics studier, der kræver et meget stort antal
  forsøgspersoner. Målet er at tilvejebringe en nutriomics grisemodel, hvor vi kan klarlægge de
  væsentligste gen-kost interaktioner mellem fødevarer, gener, proteiner og stofskifteprodukter.
  Som proof-of-concept vil vi i dette program identificere gen-kost interaktioner af betydning for
  udvikling af fedme og åreforkalkning hos grise, og med stor sandsynlighed dermed også hos
  mennesker. Vi vil anvende to klonede genotyper, der repræsenterer både den slanke fænotype, som er
  fremkommet ved mere end 40 års intensiv dansk avlsarbejde, og den modsvarende selekterede ’fede’
  Ungarske Mangalica race. Grisene vil få en veldefineret diæt med højt indhold af fedt, svarende til den
  typiske energimæssige sammensætning af humane måltider, for at inducere fedme og åreforkalkning.
  Vi vil så tilsætte forskellige functional foods i form af præ- og probiotika af interesse for fødevare- og
  ingrediensindustrien for at undersøge hvilke gener, proteiner og stofskifteprodukter, der påvirkes. Vi
  vil her have mulighed for en fuld kontrolleret ernæringsmæssig sammensætning, og vi vil kunne lave
  nutriomics dosis-respons kurver for forskellige typer af functional foods og for de indeholdte bioaktive
  komponenter. En nutriomics grise model vil kunne anvendes som platform til udvikling af functional
  foods, nye typer af fødevarer, sammensætninger og måltider, f.eks. indenfor catering og
  ingrediensindustrien, med henblik på at sikre en optimal sundheds- og ernæringsprofil.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200731/03/2011