Novel Electrochemically Activated Catalysts and Processes

Project Details

Description

I de senere år er det blevet kendt, at man ved hjælp af elektrokemiske manipulationer med katalysatorer kan forøge selektiviteten og reaktionshastigheden for katalytiske processer uden nævneværdigt forbrug af energi. Dette fænomen - elektrokemisk promovering - er blevet demonstreret af Kemisk Institut på en række katalytiske processer, bla. partiel oxidation af methan, oxidation af svovldioxid og reduktion af NOx hovedsaglig gennem brug af protonledende PBI-polymermembraner udviklet på institutet. En række andre processer er undersøgt af udenlandske universiteter med positive resultater. Det er dog ikke klart i hvilket omfang elektrokemisk promovering kan benyttes til kommercielle forhold så som røggasrensning eller organisk syntese. Formålet med foreliggende ansøgning er ar skabe en ramme til fortsættelse af Kemisk Instituts akktiviteter inden for dette område, bla. udveksling af studerende med udenlandske partnere. Projektet har en grundvidenskabelig indfaldsvinkel til den katalytiske forskning. Projektet forventes at resulterer i en endelig vurdering af den reelle anvendelighed af elektrokemisk promovering i PBI-membran baserede systemer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2006