Novel digital coherent receiver for spectrally efficient optical communication

  Project Details

  Description

  Skønt båndbredden synes næsten ubegrænset, vil de optiske fibre ikke kunne understøtte fremtidens
  krav om datakapacitet hvis vi fortsætter med at bygge optiske systemer som nu. Med den
  nuværende teknologi er båndbreddeffektiviteten for optiske fibre begrænset af ulineariteter og støj
  og de forventede kapacitetskrav kan ikke opfyldes. Det er derfor nødvendigt at forlade traditionel
  tankegang for at opnå det fornødne gennembrud for at sikre fremtidens kapacitetskrav. Ikke blot
  kræves et teknologisk gennembrud, men også en fundamental forståelse af hvordan begrænsningen i
  båndbreddeffektivitet i optiske kommunikation kan brydes. Der kræves mere robuste
  modulationsformater som ikke er så påvirkede af den optiske fibers ulineariteter og støj.
  Polarisationsmodulation (POLSK) er et robust system som teoretisk vil kunne bryde den nuværende
  barriere for båndbreddeeffektivitet. Der kræves imidlertid stadig megen forskning i nye, robuste
  modtagerudformninger for at få det fulde udbytte af POLSK. Med den nyeste udvikling i digital
  signalbehandling og genkomsten af kohærent detektion vil der være nye muligheder for forskning i
  modtagerkonfigurationer. Dette projekt er om kohærent modtager for et optisk POLSK
  kommunikationssystem baseret på nyskabende digital signalbehandling med det mål at bryde den
  nuværende båndbreddeeffektivitetsbegrænsning.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/201130/06/2014