Novel digital coherent receiver for spectrally efficient optical communication

Project Details

Description

Skønt båndbredden synes næsten ubegrænset, vil de optiske fibre ikke kunne understøtte fremtidens
krav om datakapacitet hvis vi fortsætter med at bygge optiske systemer som nu. Med den
nuværende teknologi er båndbreddeffektiviteten for optiske fibre begrænset af ulineariteter og støj
og de forventede kapacitetskrav kan ikke opfyldes. Det er derfor nødvendigt at forlade traditionel
tankegang for at opnå det fornødne gennembrud for at sikre fremtidens kapacitetskrav. Ikke blot
kræves et teknologisk gennembrud, men også en fundamental forståelse af hvordan begrænsningen i
båndbreddeffektivitet i optiske kommunikation kan brydes. Der kræves mere robuste
modulationsformater som ikke er så påvirkede af den optiske fibers ulineariteter og støj.
Polarisationsmodulation (POLSK) er et robust system som teoretisk vil kunne bryde den nuværende
barriere for båndbreddeeffektivitet. Der kræves imidlertid stadig megen forskning i nye, robuste
modtagerudformninger for at få det fulde udbytte af POLSK. Med den nyeste udvikling i digital
signalbehandling og genkomsten af kohærent detektion vil der være nye muligheder for forskning i
modtagerkonfigurationer. Dette projekt er om kohærent modtager for et optisk POLSK
kommunikationssystem baseret på nyskabende digital signalbehandling med det mål at bryde den
nuværende båndbreddeeffektivitetsbegrænsning.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201130/06/2014