Non-invasive screening of embryo culture miRNA for predicting embryo developmental success

 • Højbøge, Tina Rødgaard (Project Participant)
 • Heegaard, Peter M. H. (Project Participant)
 • Skovgaard, Kerstin (Project Participant)
 • Callesen, Henrik (Project Participant)
 • Valadi, Hadi (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at etablere mikroRNA-profiler (miRNA) og metoder til deres detektion, som ved dyrkning af embryoner kan bruges til en meget tidlig forudsigelse af, hvor stor chancen er for at embryonet vil kunne udvikle sig rigtigt og efter implantering vil kunne blive til et levedygtigt, normalt foster. miRNA er korte RNA molekyler, som kan regulere geners aktivitet og derved styre funktionerne i en celle. miRNA udskilles fra celler til det omgivende miljø, hvor de er stabile. De er meget vigtige for fosterudviklingen, og hypotesen er derfor, at sammensætningen af forskellige typer af miRNA i en prøve af den cellekulturvæske, som embryoner har været dyrket i, kan bruges til at vurdere embryonets kvalitet og dermed dets overlevelseschancer. Vi vil sammenligne miRNA-profiler for et antal naturligt undfangede med et antal kunstigt befrugtede svine-embryoner og sammenholde resultaterne med embryonernes levedygtighed i en rugeso. Desuden undersøges extracellulære ”miniceller” (exosomer) og deres indhold af miRNA, og endelig hvorvidt sådanne exosomer kan forbedre chancerne for overlevelse af en embryo-kultur med dårlig prognose. Projektets nye viden vil etablere en ny metode til udvælgelse af de bedste embryoner, hvor udvælgelsen i dag sker ved hjælp af simpel mikroskopi. Forsøgene udføres i grise, fordi denne dyreart ligner mennesker så meget, at resultaterne kan overføres til mennesker og bruges til udvælgelse af embryoner i forbindelse med kunstig befrugtning.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201331/10/2016