Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation

  • Larsen, Flemming (Project Manager)
  • Jessen, Søren (Project Participant)
  • Kjøller, Claus (Project Participant)
  • Postma, Diederik Jan (Project Participant)

Project Details

Description

Miljøstyrelsen ønsker undersøgt hvilke faktorer, der har betydning for nikkelfrigivelse til grundvandet i kalkmagasinerne i typeområdet ved Køge Bugt. Undersøgelsesstrategi omfatter: Gastransport (barometerånding) i den umættede zone, effekt af hævning af vandspejlet på nikkelindholdet og vurdering af regionale aspekter.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200131/12/2002

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.