Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation

 • Larsen, Flemming (Project Manager)
 • Jessen, Søren (Project Participant)
 • Kjøller, Claus (Project Participant)
 • Postma, Diederik Jan (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Miljøstyrelsen ønsker undersøgt hvilke faktorer, der har betydning for nikkelfrigivelse til grundvandet i kalkmagasinerne i typeområdet ved Køge Bugt. Undersøgelsesstrategi omfatter: Gastransport (barometerånding) i den umættede zone, effekt af hævning af vandspejlet på nikkelindholdet og vurdering af regionale aspekter.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200131/12/2002

  Funding

  • Miljøstyrelsen

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.