New fungal endomannanase diversity for mannan containing subrates in bioenergy

  • von Freiesleben, Pernille, (PhD Student)
  • Meyer, Anne S. (Main Supervisor)
  • Jørgensen, Henning, (Supervisor)
  • Krogh, Kristian Bertel Rømer, (Supervisor)
  • Svensson, Birte (Examiner)
  • Lange, Lene, (Examiner)
  • Frs, Harry John Gilbert (Examiner)
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201406/02/2019