Naturlig ventilation med bygningsintegreret varmegenvinding og nattekøling

 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Hviid, Christian Anker (Project Participant)
 • Hviid, Christian (Project Participant)
 • Jensen, Dennis Naldal (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Det er projektets formål at udvikle varmevekslersystemer til naturlig ventilation med centralt indtag og afkast. Hermed åbnes der muligheder for at naturlig ventilation med varmegenvinding kan blive et reelt alternativ til konventionel mekanisk ventilation med store varme- og elbesparelser samt komfortforbedringer til følge. Samtidig vil udformningen af systemet bevirke en mere effektiv nattekøling idet kontakten mellem bygningsmassen og udeluften øges. Herved spares yderligere elenergi.
  Projektet fokuserer på at udvikle varmevekslere med meget lavt tryktab, koblingssystemer samt styringsstrategier.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200831/12/2009

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Dantherm (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • NIRAS A/S (Project partner)
  • Alectia A/S (Project partner)