Naturlig ventilation med bygningsintegreret varmegenvinding og nattekøling

Project Details

Description

Det er projektets formål at udvikle varmevekslersystemer til naturlig ventilation med centralt indtag og afkast. Hermed åbnes der muligheder for at naturlig ventilation med varmegenvinding kan blive et reelt alternativ til konventionel mekanisk ventilation med store varme- og elbesparelser samt komfortforbedringer til følge. Samtidig vil udformningen af systemet bevirke en mere effektiv nattekøling idet kontakten mellem bygningsmassen og udeluften øges. Herved spares yderligere elenergi.
Projektet fokuserer på at udvikle varmevekslere med meget lavt tryktab, koblingssystemer samt styringsstrategier.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200831/12/2009