Nanopartikler af Antiferromagnetiske Materialer

  • Mørup, Steen (Project Manager)
  • Hansen, Mikkel Fougt (Project Participant)

Project Details

Description

Nanopartikler af magnetiske materialer har vigtige anvendelser inden for moderne teknologi, idet de benyttes til bl.a. informationslagring i f.eks. moderne computere, i magnetiske væsker og i bioteknologi. Ved mange anvendelser er det af væsentlig betydning, at nanopartiklers magnetiske egenskaber kan afvige væsentligt frade tilsvarende bulk materialer egenskaber. I såkaldt antiferromagnetiske materialer er de atomoare magnetiske momenter modsat rettede, og derfor er disse materialer ikke magnetiske udadtil. Alligevel har nanostrukturerede, antiferromagnetiske materialer vigtige anvendelser, idet de kan benyttes til at kontrollere magnetiseringsretning i andre typer magnetiske materialer. Dette udnyttes f.eks. i de læsehoveder, der anvendes i moderne computere. Projektet vil omfatte studier af nanopartikler af antiferromagnetiske materialer. Specielt vil der blive foretaget eksperimentelle studier af en ny form for magnetisme, termoinduceret magnetisme, som optræder i nanopartikler af antiferromagnetiske materialer, og som for første gang er beskrevet i 2004 af hovedansøgeren. Odagelsen har givet anledning til en del omtale i både danske og internationale nyhedsmedier. Den nye type magnetisme har den usædvanlige egenskab, at magnetiseringen vokser med stigende termperatur, og materialerne har potentielle anvendelser inden for f.eks. elektroniske komponenter til højfrekvensanvendelser. Projektet sigter mod fremstilling materialer med maksimal termoinduceret magnetisme og eksperimentelle studier af deres egenskaber.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2007