Project Details

Description

formål: At forbedre ernæringsværdien af industrielle sidestrømme fra forarbejdningen af sukkeroer (sukkerroetoppe) og fra produktionen af øl (mask; Brewers’ spent grain, BSG) ved at konventere disse biomasser til svampemycel (Østershatte) gennem en co fermentering med mælkesyrebakterier. Væksten af svampen vil foregå i et flydende medie hvor både svampemycel og det resterende substrat (sidestrøm) vil blive høstet samlet og indgå som proteinrig ingrediens/ komponent i forskellige fødevareprodukter.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202001/10/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.