Project Details

Description

formål: At forbedre ernæringsværdien af industrielle sidestrømme fra forarbejdningen af sukkeroer (sukkerroetoppe) og fra produktionen af øl (mask; Brewers’ spent grain, BSG) ved at konventere disse biomasser til svampemycel (Østershatte) gennem en co fermentering med mælkesyrebakterier. Væksten af svampen vil foregå i et flydende medie hvor både svampemycel og det resterende substrat (sidestrøm) vil blive høstet samlet og indgå som proteinrig ingrediens/ komponent i forskellige fødevareprodukter.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202001/10/2024

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 2 - Zero Hunger
  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.