Multilevel Modulation Formats in Optical Communication Systems

  • Jensen, Jesper Bevensee (PhD Student)
  • Jeppesen, Palle (Main Supervisor)
  • Peucheret, Christophe (Supervisor)
  • Schiellerup, Gert (Supervisor)
  • Tokle, Torger (Supervisor)
  • Dittmann, Lars (Examiner)
  • Killey, Robert Ian (Examiner)

Search results