Multi-objective management of multi-reservoir systems using Artificial Intelligence

Project Details

Description

Vand er en kritisk resurse for såvel samfundsudviklingen som for økosystemerne. I store dele af
verden er magasinering af vand i reservoirer en helt afgørende forudsætning for
fødevareproduktion, elforsyning og drikkevandsforsyning samt for beskyttelse mod
oversvømmelser. Ifølge verdenskommissionen for dæmninger drives langt de fleste reservoirer ud
fra simple, erfaringsbaserede strategier og/eller subjektive kriterier. Som konsekvens heraf opnås
ikke de ydelser, som var planlagt (WCD, 2000).
Projektet har til formål at udvikle en integreret metodologi til at overkomme de to hovedproblemer i
optimering af reservoirdrift: 1) Stor beregningsmæssig tyngde, selv for moderne computersystemer;
og 2) Vanskeligheder ved at bestemme en entydig løsning som følge af at reservoirer er
multifunktionelle: de beskytter mod oversvømmelser, og de leverer vand til byer, industri, vandkraft,
kunstig vanding, og økosystemer mm.
Projektet vil for første gang introducere en række nye metoder udviklet inden for operationsanalyse
og kunstig intelligens i planlægning og optimering af reservoirdrift. Dette vil være af stor interesse
for danske rådgivere og konsulenter, der arbejder med store vandprojekter i udlandet. Projektet vil
blive udført i tæt samarbejde med DHI, hvorved den nødvendige tilgang til data vil være sikret. Den
udviklede metodologi vil blive afprøvet på to case studies.
Acronym1042
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201031/01/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.