Molekylære Vekselvirkninger i Lipidmembraner studeret ved kalorimetri og fluorescensspektroskopi

  • Risbo, Jens (PhD Student)
  • Mouritsen, Ole G. (Main Supervisor)
  • Jørgensen, Kent (Supervisor)
  • Hansen, Flemming Yssing (Examiner)
  • Præstegaard, Eigil (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/02/199423/07/1997